Adolygiad Brigyn Bach: C2 Radio Cymru

Dafydd Du: I adolygu'r sengl newydd yma, mae gennym ni Gareth Potter a Esyllt Williams. Nawn ni gychwyn efo ti Esyllt. Be oedd dy argraffiadau cynta' di o'r sengl yma, Buta efo'r Maffia gen Brigyn?

Esyllt Williams: Fi'n caru'r trac gynta Buta efo'r Maffia, rili rili hoffi fe. Y tro gynta nes i glywed e, nath rhywyn chwarae fe i fi mewn car a gofyn "Pwy ti'n meddwl yw hwn?" heb ddeud pwy oedd e - a oni'n rili rili licio fe, a nes i wrando arno fe syth eto.

DD: Oedda ti'n ffan o hen stwff Brigyn, achos mae hwn yn newid cyfeiriad yn dydi?

EW: Ydi, mae e yn. Na, doeddwn i ddim yn ffan mawr o stwff mwy acwstic nhw ddim rili - dim bo fi yn ei gasau e, ond mae rhywbeth sydd yn mynd yn rhy debyg i 'country' - na, sai'n ffan o stwff gwerin rili.

DD: OK. Felly, be amdana ti Gareth?

Gareth Potter: Wel, 'nath fy nghalon i kind of mynd yn isel wrth i mi glywed bo' fi gorfod adolygu Brigyn ... a do ni ddim yn ffan o Epitaff, a nes i feddwl 'O, Na - Brigyn'. Dwi'n gwybod fod nhw'n gallu chwarae eu instruments nhw a mae lleisiau neis gyda nhw, a wedyn es i, OK... a rhoi'r CD i mew - a mae o'n briliant.

DD: Waw!

GP: Hollol Briliant. Mae o'n swnio'n ffresh, yn wreiddiol. Mae'n swnio - dare I say it - eitha sexy!

DD: Mae o yn sexy!

GP: Mae o'n excellent. Un o'r pethe gorau yn yr iaith Gymraeg. Mae 'na loads o bethau Cymraeg briliant wedi dod allan yn ddiweddar, ond mae hwn reit lan gyda'r gorau - mae'n excellent.

DD: Dwi'n trio meddwl lle maen nhw'n mynd efo fo.

GP: Ma' nhw'n mynd i lefydd da - a dylia nhw aros yna.

DD: Tiriogaeth Sibrydion bron iawn?

GP: Wel, ie - oherwydd mae nhw'n cymysgu harmoniau Beach Boys-aidd neu Super Furry-aidd gyda gitars a pethau electronic, felly mae'n ddigon hawdd cymharu nhw i Sibrydion, ond dy' nhw ddim - mae nhw actually'n swnio fel neb arall - a dwi'n licio hynny. Mae'n wreiddiol, a dwi'n meddwl fod o'n superb.

EW: Dwi'n cytuno'n llwyr.

GP: Dwi'n excited iawn am hwn.

DD: Fel un sy'n gweithio i label recordiau Esyllt, sut mae safon y cynhyrchu ar y sengl yma?

EW: Mae'n wych. Mae'n rili wych... Mae'n swnio'n dda iawn.

DD: Be amdana ti Gareth. Ti'n hapus efo'r safon yma?

GP: 'Weda i be sy'n dda am hwn - mae'n sengl - a dwi'n ffan o senglau. Mae'n ffordd rili gret o brofi band, achos mae albyms weithiau, yn enwedig gan bandiau newydd yn gallu bod yn hirwyntog.

EW: Mae'n anodd i bandiau ysgrifennu albym i gyd, a mae sengl yn gallu bod yn rhwyddach, ac yn well i nhw.

DD: Gyda sengl, da ni'n disgwyl cân gyntaf gryf, a wedyn efallai cyfle i arbrofi ychydig bach efo'r ddau drac arall. Ydi'r ddau drac arall yn ychwannegu at y sengl yma Esyllt?

EW: Mae'r ddau drac arall yn debyg i' stwff mae nhw'n neud fel arfer, so mae nhw'n wahanol iawn dwi'n credu, a mae 'na wahaniaeth mawr - a ti'n gallu gweld ma' nhw yw'r B-Sides.

GP: Mae 'Jericho' yn alright, ond dw ddim yn rhy fussed efo 'Ty Bach Twt' i fod yn onest - ond dwi ddim isio bod yn negyddol, achos mae 'Buta Efo'r Maffia' yn superb.

DD: Mae o yn yndydi

GP: Un o tracs y flwyddyn - definetely yn y top five.

DD: Mi wnaeth Ynyr siarad efo Lisa Gwilym yn ddiweddar, ac odd hi'n holi be oedd y syniadaeth tu ôl i'r trac, a doedd o ddim isio dweud gormod, ond, mi oedd o wedi bod yn Llundain yn helpu cyfaill iddo sydd hefyd yn gerddor a oedd yn canu mewn rhyw fath o glwb - a mi oedd y clwb 'ma efo awyrgylch arbennig iawn, lle oedd pobl Maffiosaidd yn ymgynull, a pawb yn edrych ar ôl eu gilydd - ac o fan'ma mae'r gân wedi dod felly

GP: Fel bar canol Clwb Ifor!

DD: Reit, wnai ddim gofyn pa un ydi'ch hoff drac chi oddi ar y sengl, achos dwi'n meddwl fod pawb yn gwbod be fyddai'r ateb, ond, be am farciau allan o 10 i Brigyn ar gyfer y cyfeiriad ychydig yn wahanol 'ma?

EW: Naw

DD: A Gareth?

GP: Wyth a hanner, ond verging ar 9. Mae'n grêt - a dwi ddim yn or-hael fel arfer, felly mae 8 a hanner yn hael iawn gen i.

DD: Gwych. Dwi mor falch bo' chi wedi cael eich plesio.

GP: Ia, dwi ddim wedi bod yn ffan ohonyn nhw o'r blaen, ond dwi wedi gweld y golau.

EW: Mae e jysd mor mor neis gweld stwff rili gwahanol yn cael ei wneud yn y Gymraeg. Mae e'n wahanol iawn, ac yn wych.

DD: Ac yn hollol gyfoes wrth gwrs. Diolch unwaith eto i chi Gareth ac Esyllt am eich cwmni heno.

 

« nôl i 'adolygiadau'