Adolygiad Brigyn: Ffwdanu

Dyma broject cerddorol newydd y brodyr Ynyr ac Eurig o'r band Epitaff. Mae'r gerddoriaeth wedi gwyro yn llwyr oddi-wrth swn acwstig Epitaff, a mae arbrofi a thechnoleg wedi cael ei roi i greu Brigyn.

Mae teimlad sinistr, hudolus drwy'r cyfanwaith, a caiff hyn ei wthio ymhellach gan y riffs synth lleddf sydd i'w clywed mewn sawl trac. Mae gitars acwstic i'w clywed yn y sbloetsh o dechnoleg ac arbrofi hefyd.

Cychwyna'r project gyda prif gân y CD yn fy marn i, 'Os na wnei di adael nawr'. Mae sampls telyn a llinynau wedi cael eu adeiladu mewn i'r gân, sy'n adeiladu at uchafbwyntiau hollol styning a gafaelgar. Mae'r gân a'i geiriau yn nodweddiadol o'r emosiwn cryf sy'n rhan o'r gerddoriaeth, a sy'n llifo'n ddi-stop gyda chymorth y rhythmau peirianol sydd mor wahanol i unrhyw beth 'dw i wedi ei glywed o'r blaen. Pe bai'r rhythm yn cael ei ddyblu, mi wnai gerddoriaeth dawns gwych, er bod llawer mwy o sylwedd iddo fo 'na hynny!

Mae steil trip-hop arbrofol i rhan fwya o'r gerddoriaeth, ond daw ambell gân ac adlais Epitaff yn ôl gyda chaneuon mwy acwstic di-rhythm sy'n gwneud defnydd o biano a'r gitar, ac wrth gwrs mae llais hudolus Ynyr yn rhoi cymaint i'r caneuon - ma jyst yn wych. Mae'r caneuon cyferbyniol heb ganu o gwbwl, ac yn debyg i jamio technegol sy'n adeiladu rhythmau ar ben eu gilydd am hir.

Mae cyffyrddiadau Indiaidd gwahanol i'w clywed yma, sy'n dangos pa mor arbofol ydi'r project Brigyn. Mae harmoni dal i gymeryd lle blaengar yn y gerddoriaeth, yn enwedig yn nghân 'Llipryn' sy'n cael ei chanu gan Eurig, a mae'r miwisg jyst mor neis ellwch chi'm peidio licio fo!

Mae symylder y geiria yn effeithiol, a dim fel y dywed beirniadaeth yn y Cymro yn ddi-ddychymyg. Ma'r cyfanwaith yn gampwaith ac yn haeddu lot o sylw, da iawn!

 

« nôl i 'adolygiadau'