Adolygiad 'Ailgychu': Y Cymro

Dwi ddim efo amser i 'neud hanner y pethau dwi isho gwneud wythnos yma gan ein bod ni mor brysur yn ffilmio pethau at fis Tachwedd a Rhagfyr. Heddiw, yng nghanol y gwres 'ma tu allan (ac mae hi ddwywaith mor boeth yn y stiwdio!) dyn ni'n ffilmio rhaglenni sy'n mynd allan yr wythnos cyn 'Dolig felly, ma'n anodd cael 'ymhen rownd lle dwi i fod! Ma'r prysurdeb yn golygu nadw i'n cael amser i wrando ar stwff newydd sy'n glanio ar fy nesg chwaith. Yn barod yr wythnos hon ma' cd newydd Brign sef 'Ailgylchu' 'di cyrraedd a fersiwn derfynol 'Simsalabim' gan Sibrydion. Ma'r ddwy yn cael eu rhyddhau yn swyddogol yn y 'Steddfod ac er 'mod i 'di clywed albwm Sibrydion dipyn yn ystod yr wythnosau diwetha' ar ffurf 'promo' mae o wastad yn neis cael y cynnyrch gorffenedig i edrych arno'. Ma'r albwm yn adeiladu ar steil y band gafodd ei sefydlu ar yr albwm gynta' 'Jig Cal' gafodd ei rhyddhau dwy flynedd yn ol gyda chrefft sgwennu tiwns bachog y Brodyr Gwynedd yn dangos dim arwyddion eu bod nhw'n rhedeg allan o stem!

Y Brodyr Roberts yw brodyr Brigyn wrth gwrs ac ma'r brosiect ddiweddara' yn un diddorol. Prosiect o ail-gymysgidau ydy 'Ailgylchu' ac wrth edrych ar y tracklisting ma'n edrych fel rhywbeth fydd yn swnio'n dda yn yr haul yn ystod yr wythnosau nesa, gyda chyfraniadau gan Jakokoyak, Evils a Pappy. Dwi wastad 'di meddwl bod gan Brigyn y potensial i fod yr act electronic cynta' i wir groesi drosodd i fewn i diriogaeth 'Radio Cymru Daytime' gan fod ganddyn nhw gymaint o ganeuon da (eto, dawn ysgrifennu gwych y ddau frawd) ond dwi hefyd yn falch bod nhw'n cael eu derbyn, erbyn hyn, gan rai o'r acts mwya' 'difrifol' sydd hefyd yn gwneud cerddoriaeth electronic yn y Gymraeg. Ma' nhw 'di dod yn bell ers dyddiau gitar acwstig a'u edrychiad 'rabbits caught in the headlights' Epitaff pan oedd eu henw yn cael ei ynganu o dan yr un anadl a Caban, Maharishi a nifer o acts tebyg o stabal label Gwynfryn. Mewn ffordd ma' na ddeuoliaeth debyg yma gyda Osh a Mei Gwynedd sy 'di tyfu fyny yn y sin trwy eu bandiau Beganifs, Big Leaves a nawr Sibrydion. Caneuon sy 'di cario nhw drwy'r yrfa hon a chaneuon ydy asgwrn cefn Brigyn (ac Epitaff gynt). Dwi'n edrych 'mlaen i glywed sut stad fydd ar eu caneuon ar ol i ddwylo budr (nid yn llythrennol) Llwybr Llaethog a'u tebyg gael gafael arnyn nhw. Fel bechgyn da sy'n ffeindio eu bod nhw'n rebelio pan ma' nhw'n cyrraedd eu hugeiniau ar ol bihafio'u hunain drwy'r ysgol, ma'n braf gweld Brigyn yn bod yn ddrwg!

Ian Cottrell

 

« nôl i 'adolygiadau'