brigyn.com
 
Subbuteo

 
Brigyn Videos:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ bach twt

Fyswn i... fysa ti?
› Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Yr Arth a'r Lloer
Seren y Cymoedd
Pentre bach Llanbêr
Llanc ifanc o Lŷn
Chwysu'n oer
Teg Wawriodd
Ar Gyfer Heddiw'r Bore (with Bryn Terfel)

Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Gwallt y forwyn

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]